Domeny, domena, tanie domeny, rejestracja domen, domeny polskie NETS.PL - serwery, domeny
Rejestracja
Wybrane ceny
PL
- 9 zł
COM.PL
- 7 zł
BIZ.PL
- 7 zł
ORG.PL
- 7 zł
WAW.PL
- 2 zł
SLASK.PL
- 2 zł
INFO
- 35 zł
EU
- 22 zł
COM
- 35 zł
NET
- 35 zł
Narzędzia
Pomoc
REGULAMIN
Zmiany w zasadach rejestracji i utrzymywania domen internetowych przez abonentów utrzymujących domeny w NASK rejestrowanych za pośrednictwem Systemu "eBOSS Connect", którego właścicielem jest eBOSS GROUP
Regulamin NASK - http://dns.pl/regulamin.html
 • Płatności dokonywane są w formie przedpłat, na podstawie wystawionej wcześniej faktury proforma.
 • Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres, w przypadku nie opłacenia następnego abonamentu, domena z końcem poprzedniego abonamentu jest wygaszana i przechodzi w 15 dniowy okres reklamacyjny.
 • Transfery domen do naszego systemu są bezpłatne.
 • Transfery domen, które zostały wcześniej przetransferowane do naszego systemu od innych Partnerów, są bezpłatne.
 • W przypadku wniesienia opłaty za domenę na nowy okres abonamentowy, tranfer może być wykonany po rozpoczęciu nowego okresu abonamentowego.
 • Transfery domen zarejestrowanych w naszym serwisie i objęte promocją przy rejestracji wymagają wniesienia dodatkowej opłaty w przypadku przeniesienia do innego usługodawcy. Opłata ta nie obowiązuje po dokonaniu opłaty za 2 rok. Po tym okresie transfer jest bezpłatny. Wysokość dodatkowej opłaty za transfer wynosi 40zł netto dla domen rejestrowanych do 1 września 2005 roku. Dla domen zarejestrowanych po 1 września 2005 roku wysokość dodatkowej opłaty wyniesie 100 zł netto i 30 zł netto dla domen rejestrowanych po 1 stycznia 2007 roku. Transfery mogą zostać dokonane najpózniej na 14 dni przed wygaśnieciem domeny.
 • Wszystkie zakończone transfery do/z naszego systemu, Klient ma obowiązek zgłaszać na adres info@eboss.pl.
  Okres trwania umowy i własność domeny.
  NOWE REJESTRACJE
 • Nowa domena w procesie rezerwacji, jest blokowana w systemie centralnym NASK i nie jest już dostępna dla innych. Otrzymana faktura jest podstawą do przekazania środków na konto rejestratora. Wnioskodawca staje się właścicielem domeny (nabywcą usługi) tylko w przypadku dokonania terminowej wpłaty według faktury w nieprzekraczalnym okresie do 10 dni. Płatności częściowe, po terminie, wpłaty bez podania tytułów płatności uniemożliwiające identyfikacje zamówionej usługi zostaną zwrócone wpłacającym a usługi uważa się za nie nabyte, abonent traci prawa związane z rezerwacją domen. Istnieje możliwość rezygnacji z części domen zarezerwowanych na jednej fakturze proforma.
 • SYTUACJA SZCZEGÓLNA - Rejestrator może dokonać ostatecznej rejestracji domeny na własną odpowiedzialność, bez uzyskania całości lub części środków od Wnioskodawcy. W takim przypadku to rejestrator, a nie abonent, staje się nabywcą usługi oraz właścicielem domen, do czasu uzyskania 100% środków (z przeterminowanej faktury proforma lub innych środków wg odrębnej umowy). Wpłaty częściowe nie dają abonentowi prawa do nabycia domeny lub części domen z faktury, w przypadku domen już zarejestrowanych przez rejestratora.
  ODNOWIENIA - PRZEDŁUŻENIE REZERWACJI
 • Podstawę do przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy iest terminowa wpłata za fakturę proforma (forma przedpłaty na następny okres). Faktura taka zostanie dostarczona abonentowi w formie e- maila na 30 dni przed datą wygaśnięcia abonamentu. W przypadku braku reakcji na fakturę proforma na 10 dni przed wygaśnięciem abonamentu, wyślemy ponowne powiadomienie o braku środków za odnowienie domeny.
  WYGAŚNIĘCIE DOMENY
 • W przypadku nie opłacenia w terminie odnowienia abonamentu, domena zarejestrowana w systemie NASK zostanie automatycznie wyłączona przez system centralny NASK. Skutkuje to wyłączeniem wszystkich usług, w tym strony www, poczty e-mail oraz wszelkich usług pochodnych. Istnieje możliwość odzyskania wyłączonej domeny, jeżeli zaległa opłata zostanie zaksięgowana do 7 dni od zakończenia okresu abonamentowego.
  INFORMACJE
 • Prosimy Klientów o utrzymywanie w panelu administracyjnym aktualnego adresu e-mail. Na podany adres (e-mail) wysyłane będą wszelkie powiadomienia o terminach wygaśnięcia wykorzystywanych domen.
 • Terminy płatności oraz wszelkie informacje można będzie znaleźć w panelu zarządzania. Faktury proforma pojawią się w panelu na 30 lub 100 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniego abonamentu.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wygaśnięcia domeny związane z brakiem zidentyfikowanej płatności lub nieświadomością abonenta, w związku z koniecznością wniesienia terminowej opłaty.
  Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawianie w tym na otrzymywanie faktur VAT za usługi w formie elektronicznej, wystawianych przez eBOSS GROUP - Konrad Sieracki, w rozumieniu §3, ustęp 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 05.133.1119).
  Jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o tych fakturach na adres poczty elektronicznej.
  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obowiązujących procedur, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
  info@eboss.pl

  Regulamin ważny od 01 Stycznia 2007 roku.